Privacy- en Cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website www.fysiotherapievandermeij.nl (“Fysiotherapie van der Meij”).

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via Fysiotherapievandermeij.nl, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Fysiotherapievandermeij.nl maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website.

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Fysiotherapie van der Meij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
Fysiotherapie van der Meij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Fysiotherapie van der Meij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Fysiotherapie van der Meij analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

2. Reactieformulier

Met het invullen van een reactieformulier op Fysiotherapievandermeij.nl dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. Fysiotherapievandermeij verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het webformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat.

3. Cookies

Fysiotherapievandermeij.nl maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan Fysiotherapievandermeij.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van Fysiotherapievandermeij.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres. Aangezien Fysiotherapievandermeij.nl gevoelige gegevens over gezondheid bevat, kan het mogelijk zijn dat wij op basis van uw klikgedrag uw gezondheidsgegevens verwerken.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies
Deze cookies gebruiken we voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
 • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;
 • het optimaliseren van onze website;

Fysiotherapievandermeij.nl vindt bescherming van privacy een zeer belangrijk recht. Vanzelfsprekend beperken we zoveel mogelijk de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website van Fysiotherapievandermeij.nl optimaal te laten functioneren.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van Fysiotherapievandermeij.nl werken.
Meer informatie hierover vindt u op onderstaande links:

4. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Fysiotherapie van der Meij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Bewaartermijnen

Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is.

Fysiotherapie van der Meij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

8. Uw rechten-Wet Bescherming Persoonsgegevens

Fysiotherapie van der Meij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie van der Meij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie van der Meij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Fysiotherapievandermeij geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Fysiotherapievandermeij aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Fysiotherapievandermeij er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Fysiotherapievandermeij die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van Fysiotherapievandermeij gelden. Fysiotherapievandermeij raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

10. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Fysiotherapievandermeij en Google kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere door druk bezochte pagina’s eenvoudiger vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Fysiotherapievandermeij heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Google’s Privacy FAQ en het Overzicht van Google Analytics. Voor vragen over dit cookie- en privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.

11. Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie van der Meij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie van der Meij) tussen zit.